La diputada i portaveu de Compromís a la Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori a les Corts, Graciela Ferrer, en el Dia Mundial de l’Aigua, ha presentat una proposició no de llei perquè el parlament valencià inste al Consell a “promoure les mesures adients per tal que totes les persones que visquen al nostre territori puguen exercir el dret humà d’accés a l’aigua potable i al sanejament”.

 

Segons Ferrer, “es tracta de reconèixer explícitament aquest dret com a dret humà essencial, seguint allò arreplegat en les resolucions de 28 de juliol de 2010 i de 18 de desembre de 2013 de l’Assemblea General de les Nacions Unides. Més quan al llarg dels darrers anys hem vist com s’han incrementat les situacions de la contaminació de les fonts de subministrament o de pobresa hídrica en moltes llars valencianes a conseqüència de la crisi econòmica”.

 

“Per això considerem que des de totes les institucions hem de garantir que la ciutadania puga exercir el seu dret a l’accés a l’aigua potable i el sanejament, en particular aquelles persones que per manca de recursos econòmics es troben amb problemes per a poder sufragar les despeses d’accés a aquest servei. O bé quan el deteriorament de les fonts de subministrament encareix el servei d’abastiment per contaminació o sobreexplotació”.

 

“És fonamental portar a terme un diagnòstic sobre el grau de cobertura del dret humà d’accés a l’aigua potable i el sanejament, i també sobre les modalitats i característiques de la gestió de les prestacions d’estos serveis a les persones residents al País Valencià. Parlem d’aspectes com la qualitat de l’aigua subministrada i de l’aigua tractada, de l’accés o cobertura dels serveis, l’assequibilitat, sostenibilitat ambiental i econòmica, l’equitat, eficàcia i eficiència dels serveis, a més de la transparència i participació ciutadana”.

 

“Cal promoure una cultura de l’aigua en que la gestió de la prestació dels serveis d’abastiment d’aigua a la població i el sanejament responga a la lògica de la garantia d’un servei públic bàsic d’interès general”, ha conclòs la diputada Graciela Ferrer.