Garcia: “Ara mateix la Generalitat no coneix ni el numero ni la situació adminitrativa dels agents de Policia Local que presten servei en els municipis valencians”

  

El diputat de Compromís en les Corts, Paco Garcia Latorre, ha manifestat que el Registre d’Agents de Policia Local “no està funcionant com es va planificar, ni  està complint la utilitat que es pretenia amb el seu funcionament. De fet,  a hores d’ara, la Generalitat no coneix la situació administrativa en la que es troben els funcionaris de policia local ni el número concret d’agents que hi ha prestant servei en els municipis valencians”.

 

Segons Garcia, “les úniques dades que tenim són aproximades. Sobre uns 8.000 agents. Una xifra proporcionada pels diversos estudis fets per les agrupacions sindicals de policies locals, municipi a municipi”.

 

Segons estableix el Decret 181/1998, de 3 de novembre, del Govern Valencià, sobre homogeneïtzació de mitjans tècnics, acreditació i Registre de Policies Locals de la Comunitat Valenciana, es crea un Registre dels Agents de Policia Local per la Llei 2/1990, de 4 d’abril, de la Generalitat Valenciana. Un Registre que es concreta novament en la Llei 6/1999 de 19 de abril, i que se desenvolupa en l’ordre d´11 d´octubre  de 2000, de la Conselleria de Justícia  i Administracions Públiques, per la qual es regula el funcionament del Registre i l´acreditació de Policies Locals.

 

“Este registre és una eina molt útil per a l’administració, per saber i conèixer quants cossos de Policia hi ha creats al País Valencià, el número d’agents en actiu i les situacions administratives en les que es troben, el grau de temporalitat i d’interinitat, el compliment de les estructures mínimes que marca la Norma Mac, el grau d’envelliment de les plantilles, com s’han aplicat les polítiques d’igualtat i quin es el grau d’incorporació de les dones als serveis de seguretat pública local, entre d’altres”.

 

“Amb este Registre -apunta Garcia-, la Generalitat tindria prou dades per valorar i preparar les accions, programes i propostes a desenvolupar en matèria de seguretat pública local. I en estos moments hauria servit per diagnosticar i aportar dades reals de la situació dels cossos policials municipals davant la proposta feta de jubilació anticipada dels membres de les policies locals, que està tramitant-se en l’àmbit estatal”.

 

“Este incompliment normatiu és de quasi dos dècades, per això, des de Compromís instem al Consell a que actualitze de forma continuada i desenvolupe este Registre d’Agents de Policia Local, establint de quin òrgan va a dependre i quins han de ser els processos i el personal per a la seua implantació, coordinació i actualització al llarg del temps”, ha conclòs Paco Garcia.