El diputat de Compromís recorda que “ja hi havia alumnes prematriculats” i que “la decisió s’ha pres sense consultar el Consell Escolar del centre”.

El diputat per Castelló de Compromís, Josep Maria Pañella, ha presentat “una pregunta parlamentària a la consellera d’Educació per a que ens explique les raons que han dut el seu departament a suprimir el mòdul d’administració que s’impartia en l’Institut de Vilafranca”.

Pañella ha explicat que “aquesta decisió ha estat presa per sorpresa per part de la Conselleria, sense haver informat prèviament el Consell Escolar, i quan ja hi havia alumnes prematriculats, tant de la mateixa Vilafranca com d’algunes poblacions de la comarca. De fet, aquesta decisió ha indignat la corporació municipal, que ha acordat per unanimitat, inclosos per tant els regidors del PP, sol·licitar a la Conselleria la retirada d’aquest acord”.

El diputat de Compromís ha afirmat que “si les raons que argumenta la Conselleria per a prendre aquesta decisió, com sospitem, fan referència al nombre d’alumnes inscrits, que eren en aquest moment 14, li hem de recordar que cal aplicar un criteri de “discriminació positiva” respecte a les zones poc poblades de l’interior. No és el mateix tindre 14 alumnes a Castelló o a Vila-real que tindre’ls a Vilafranca, on les decisions que afecten un nombre d’alumnes que podria ser considerat escàs en una gran ciutat de la costa tenen greus repercusions sobre la vida col·lectiva de la població. Eixa és la manera que té el PP d’afavorir el desenvolupament rural del què tant s’omplen la boca?”

Segons Pañella, “des de Compromís ens hem oposat sempre a l’aplicació dels criteris merament economicistes de la Conselleria a l’hora de mantenir uns determinats estudis en una població, i hem recordat que el manteniment d’uns estudis en una població d’una zona d’escàs poblament i forta emigració és important per a la conservació dels nivells demogràfics mínims que poden garantir la vida activa d’una població i d’una comarca. Per això ara exigim el manteniment d’aquest mòdul, sense aplicar-hi uns criteris abstractes de mínims i de rendabilitat, semblants als que s’aplicarien en una gran ciutat”.