Josep Maria Pañella va demanar per escrit explicacions al Consell pels efectes de l’activitat d’extracció de torba dins del Prat de Cabanes-Torreblanca, la qual es va començar a dur a terme molt abans que aquesta indret fóra declarat zona protegida. En l’actualitat, s’havia vingut generant molt de malestar en els dos municipis afectats per les peticions, denegades, d’ampliar les explotacions concedides en els anys 50 i 60 del segle passat.

No obstant això, l’activitat permesa igualment estava afectant considerablement a la pròpia morfologia d’aquesta zona protegida, i es continua amb una gran activitat minera, sense llicències d’activitats, podent ser una dels causants de l’alta salinitat que s’està donant en els pous d’aigua dolça de les immediacions. Per eixe motiu Pañella va preguntar per escrit al Consell com es podia entendre compatible l’extracció de torba amb la protecció d’un dels principals humedals del País Valencià, saber les limitacions ambientals d’aquestes activitat, i si s’havia estudiat els possible efecte de les torberes amb la salinitat de l’aigua de reg de l’entorn.

Segons la resposta donada ara per la Consellera Bonig, reconeix que les concessions per traure la torba són de 1964 i 1959 i en tots dos casos es va demanar una Autorització Ambiental Integrada en 2009, que va ser denegada en 2012, i en tots dos casos es va interposar un recurs d’alçada contra esta decisió; per tant, s’entén que aquesta activitat no compleix amb la normativa mediambiental posterior, però continua amb la seua activitat, i tot i no haver-se-li permés ampliar l’explotació, en aquells indrets on estava concedida, s’ha continuat explotant i traient terra del prat.

Igualment, la Consellera diu que el fenomen de la salinització dels pous de reg a les comarques litorals de Castelló, es deu a la sobreexplotació dels aqüífers, i que el Prat contribueix a la disminució d’este efecte al mantindre làmines d’aigua dolça en la costa que fa pressió sobre la falca salina costanera fent-la retrocedir. I diu la Consellera que les alteracions que puga produir l’explotació de la torba (potser per l’evaporació d’aigua) no pareixen rellevants quant a la seua afecció a la intrusió marina”.

Des de Compromís s’ha reiterat la necessitat de racionalitzar l’explotació del Parc, segons Pañella, “no té cap sentit que per exemple els ramats que pasturaven en la zona ja no entren pel seu impacte, i es permeta tindre una mina de torba extraient terra constantment en una zona tan fràgil com aquesta, on s’està en un permanent equilibri per mantindre l’aigua dolça front a la pressió marina. Que es creen forats artificials, i moviments de terres no sembla el més sostenible, i que a hores d’ara no es tinga cap AAI, i tot continue igual, ens ho ha d’explicar la senyora Consellera”.