La diputada i portaveu de Compromís a la Comissió d’Indústria i Comerç, Turisme i Noves Tecnologies a les Corts, Teresa Garcia, després de l’aprovació, per part del Consell, del Projecte de Llei de Gestió, Modernització i Promoció d’Àrees Industrials de la Comunitat Valenciana, ha explicat que “des del Parlament valencià anem a intentar que la seua tramitació siga la més ràpida possible perquè entenem que amb aquesta llei es dóna solució a molts problemes que tenen els polígons industrials al País Valencià”.

 

Segons Garcia, “a més a més amb la seua aplicació, després de passar el tràmit parlamentari, es podria aconseguir un avantatge competitiu en quant als serveis que poden oferir tots els polígons que es troben al nostre territori, ja que les àrees industrials són infraestructures econòmiques bàsiques d’interès general per la seua aportació de riquesa i ocupació, i sobre tot pels recursos econòmics que aporten en els municipis”.

 

“Un altre dels objectius d’aquest Projecte de Llei d’Àrees Industrials és fomentar la implicació municipal i la col·laboració pública i privada en la gestió i millora de les infraestructures i els serveis que hi ha als polígons, a més de la implantació de noves dotacions i serveis en aquestes àrees”.

 

“Per posar un exemple, en el cas de Sagunt, amb l’oficina municipal de captació d’inversions s’ha intentat fer una tasca comercial del sòl industrial. Però en quant a la gestió és necessari poder millorar els serveis d’atenció als polígons pel que fa a neteja, recollida de residus, manteniment… Tot això ens obri un camp de treball per a dotar de més serveis als polígons de Sagunt que, fins ara, no s’havia dut a terme. I per fer-ho hi ha una empresa de gestió de serveis municipals cent per cent pública, Sagunto Sociedad Anónima de Gestión (SSAG), que pot agilitar molt l’aplicació d’aquesta llei”.

 

“Per tot això, el Projecte de Llei d’Àrees Industrials ens posa a l’abast tots els elements per tal de poder assolir una gestió més eficient dels polígons i completar-ho amb tot el treball que suposa passar de tindre unes àrees industrials absolutament abandonades, i en perill de deslocalització, a consolidar un nucli industrial en el País Valencià, i en l’Estat espanyol, de primer ordre”, ha conclòs la diputada Teresa Garcia.