Pañella diu que “els darrers mesos estan sorgint massa problemes amb les forces policials per temes relacionats amb l’us del valencià per la ciutadania”.

El diputat per Castelló de Compromís, Josep Maria Pañella, ha explicat que “el nostre grup parlamentari presentarà una proposta per a que la delegada del govern espanyol siga convocada per les Corts, per tal que hi ens explique els problemes que han sorgit els darrers mesos, amb massa freqüència, entre membres dels diferents cossos de les forces policials i els ciutadans, degut a que aquests, en perfecte ús dels seus drets legals, s’expressen en valencià. I és que, mentre l’ordre públic continue sent competència del govern central i no estiga transferit, com nosaltres voldríem, és ella la responsable d’aquestes relacions lingüístiques entre les forces policials i la ciutadania”.

Pañella ha explicat que “casos com el que ha tingut lloc darrerament en l’Arenal Sound de Borriana, amb la intervenció d’agents de la Guàrdia Civil, no són desgraciadament un cas aïllat, perquè se n’han conegut d’altres d’anteriors. I cal deixar clar d’una vegada el que diu la llei quan estableix la plena cooficialitat en tot el territori valencià de les dues llengües, valencià i castellà, i el dret dels ciutadans d’utilitzar-ne indistintament una o una altra, a la seua lliure elecció, davant dels funcionaris de l’administració central, i en aquest cas de les forces policials. I que aquest fet no constitueix cap delicte ni provocació, sinó el lliure exercici democràtic d’un dret que ens atorguen les lleis vigents. És per això que volem que la delegada explique en seu parlamentària quines són les instruccions que tenen al respecte les forces policials a les seues ordres, i quines mesures pensa prendre per a evitar en el futur la repetició d’aquest incidents”.

El diputat de Compromís ha afirmat que “no ens estem referint a la possibilitat que una persona destinada ací de manera provisional o traslladada fa molt poc de temps puga no entendre el valencià; parlem de la resposta prepotent i desproporcionada davant del fet, quan és ell qui no pot, per la raó que siga, acomplir la llei. Entenem que un agent puga de manera educada disculpar-se pel fet que no l’entén –no ens referim ja a parlar-lo, sinó només a entrendre’l—, exposant educadament les raons que li generen aquesta mancança. Entenem que, des del respecte i el diàleg, situacions semblants tenen fàcil solució. Però el que és inadmissible és la prepotència i el tracte cap a la persona que parla valencià com si fóra ella qui estiguera cometent un delicte, i no exercint d’una manera normal i democràtica el dret que li atorguen les lleis”.