Ortega: “Canviar el model reactivarà el sector de la reparació, evitarà despeses fixes i serà més beneficiós mediambientalment”

 

Les diputades de Compromís a les Corts, Mª Josep Ortega i Teresa Garcia, han presentat una proposta per tal de sol·licitar al Govern central mesures que protegisquen, els consumidors i consumidores, front a les pràctiques empresarials d’obsolescència programada de determinats productes, i que a més a més es desenvolupen mecanismes per a la promoció del consum de béns perdurables i reparables.

 

Segons ha explicat Mª Josep Ortega, “l’obsolescència programada és una pràctica que emprenen determinades empreses dedicades a la fabricació de béns, amb la qual pretenen que un producte, després d’un període de temps calculat pel propi fabricant durant la fase de disseny, es torne obsolet. Tot això sense que el consumidor puga acabar perdent la confiança en la marca i arribe al convenciment que la durada del producte és la correcta”.

 

“Aquesta pràctica suposa a més a més tota una sèrie de despeses fixes a les persones, que veuen com a cada cert temps han de canviar inevitablement d’electrodomèstics, de telèfons o d’ordinadors amb el problema econòmic que això els pot suposar, i sense tindre cap opció de reparar els aparells. Una opció que de totes totes, els resultaria més econòmica”.

 

“Una qüestió que no és gens banal, ja que les persones amb menys recursos econòmics són les que més pateixen l’obsolescència programada, ja que no poden pagar productes sostenibles, i han d’utilitzar productes de baixa gama més fràgils, que es trenquen abans. Una situació que repercuteix en les seues taxes d’endeutament, ja de per sí molt elevades”, ha explicat Ortega.

 

D’altra banda, “des d’un punt de vista mediambiental, l’obsolescència programada també ens aboca a una calamitat de proporcions calculables: es calcula en 11 milions de tones anuals els residus que actualment es generen d’aparells elèctrics i electrònics. I tot i les polítiques de reciclatge i innovació, la xifra continua pujant. El benefici econòmic que uns pocs obtenen gràcies a les pràctiques de la obsolescència programada genera una estructura econòmica i social que poc beneficia als ciutadans, als consumidors i al medi ambient”.

 

Per tot això, “és necessari valorar un canvi de model, ja que així es reactivarà el sector de la reparació, s’evitaran despeses fixes a la ciutadania i serà beneficiós per al medi ambient. Per a fer-ho, el Govern central ha de desenvolupar un marc normatiu que limite i regule les pràctiques empresarials basades en l’obsolescència programada, calculada pels fabricants de productes. I també ha d’establir les mesures necessàries per estimular que les empreses fabriquen peces de recanvi i garantisquen un correcte servei de reparació dels seus productes, amb el doble objectiu d’allargar la vida útil dels productes i de reactivar el sector professional dedicat a la reparació creant ocupació”, ha conclòs la diputada Mª Josep Ortega.