Compromís demana la inclusió de construccions civils i militars de la Guerra Civil com a Bé Immoble de Rellevància Local

 

El diputat de Compromís en les Corts, Paco Garcia Latorre, ha manifestat que “el procés de participació ciutadana per a la modificació de la Llei de Patrimoni Valencià, on demanem que s’incloga la protecció del patrimoni arqueològic de la Guerra Civil en la Comunitat Valenciana com a Bé Immoble de Rellevància Local, és sense cap dubte una oportunitat per a enriquir el resultat final del treball que està fent-se a les Corts. Persones, entitats i organismes públics poden demanar la seua participació al parlament valencià fins el 28 de juny”.

 

Garcia Latorre va presentar una proposta legislativa per a modificar la disposició addicional cinquena de la Llei 4/1998 de Patrimoni Valencià, per a protegir i incorporar el patrimoni arqueològic de la Guerra Civil com a Bé Immoble de Rellevància Local, denominació amb la qual hauran de ser incloses les construccions civils i militars als respectius Catàlegs de Béns i Espais Protegits. La proposta va ser presa en consideració pel Ple de les Corts Valencianes amb informe favorable del Consell. I ara les persones, entitats, associacions i organisme públics que vulguen participar han de formalitzar la seua petició fins el proper dimarts.

 

“Estos elements i conjunts constructius tenen un important valor patrimonial com a mostra notable de l’enginyeria militar i com a espais privilegiats de la memòria de la Guerra Civil. La recuperació del patrimoni material de la Guerra Civil en la Comunitat Valenciana és una reivindicació històrica de nombrosos agents socials. Llarga és la relació de les iniciatives d’associacions ciutadanes, culturals i ecologistes, i diverses les actuacions parlamentàries relacionades amb la protecció del patrimoni d’aquest conflicte al nostre territori. Per la qual cosa el procés de participació ciutadana és per a elles i per als diputats i diputades una oportunitat única de fer una modificació de la Llei de Patrimoni de la qual sentir-nos orgullosos”.

 

“Per la seua importància històrica i cultural és fonamental la protecció dels aeròdroms, refugis, trinxeres simples o compostes, trinxeres simulades, parapets, polvorins, rases de tirador i per a morter, canals de comunicació, observatoris, llocs de comandament, elements de resistència blindats (nius d’ametralladores, llocs de tirador, casamates, búnquers o fortins), basses per a refrigeració, abrics per a tropa, magatzems subterranis, galeries subterrànies, refugis, memorials i tots aquells elements constructius relacionats amb l’arquitectura militar d’este conflicte”, ha conclòs el diputat Paco Garcia Latorre.