La diputada de Compromís, Belén Bachero, i el diputat Socialista Rafael Briet, defensaran demà en la Comissió d’Obres Públiques de Les Corts una Proposició No de Llei conjunta del dos grups parlamentaris per a instar al Consell a elaborar un infome que audite la gestió de les ajudes a l’habitatge entre els anys 2008 i 2015.

El grup Socialista i Compromís reclamen que esta auditoria contemple com a mínim els següents punts:

  • La diferència entre les previsions econòmiques dels diferents Plans d’Habitatge i les partides consignades en el Pressupostos de la Generalitat.
  • L‘atorgament d’ajudes sense disponibilitat pressupostària i la possible no adequació les fases comptables amb el no reconeixement de l’obligació en milers d’ajudes.
  • La problemàtica generada per les resolucions 501 de reconeixement del compliment dels requisits.

Segons expliquen Briet i Bachero la gestió del PP en l’administració autonòmica va suposar un impagament massiu d’ajudes a l’habitage a més de 50.000 famílies. El nou govern de la Generalitat ha fet front a esta problemàtica d’acord amb les demandes de les persones afectades. S’ha acordat l’elaboració d’un calendari de pagaments, s’ha avançat en l’abonament de milers d’ajudes i s’ha reconegut l’existència de 5.500 ajudes per un import de 40.1 milions relatives a les resolucions 501.

Però tot i que el problema està en vies de solució, és necessari investigar quines han sigut les causes i poder, així establir les mesures per què no es torne a repetir una situació tan dramàtica per a desenes de milers de famílies valencianes.