Garcia: “Intervindre i recuperar un patrimoni que és referent històric ha de servir per a una cultura de la pau”

 

El diputat de Compromís en les Corts, Paco Garcia Latorre, ha presentat una proposta legislativa per a modificar la disposició addicional cinquena de la Llei 4/1998 de Patrimoni Valencià, per a incorporar el patrimoni arqueològic de la Guerra Civil com a Bé Immoble de Rellevància Local, denominació amb la qual hauran de ser incloses les construccions civils i militars als respectius Catàlegs de Béns i Espais Protegits.

 

Segons Garcia Latorre, “estos elements i conjunts constructius tenen un important valor patrimonial com a mostra notable de l’enginyeria militar i com a espais privilegiats de la memòria de la Guerra Civil. La recuperació del patrimoni material de la Guerra Civil en la Comunitat Valenciana és una reivindicació històrica de nombrosos agents socials. Llarga és la relació de les iniciatives d’associacions ciutadanes, culturals i ecologistes, i diverses les actuacions parlamentàries relacionades amb la protecció del patrimoni d’aquest conflicte al nostre territori”.

 

“Per la seua importància històrica i cultural és fonamental la protecció dels aeròdroms, refugis, trinxeres simples o compostes, trinxeres simulades, parapets, polvorins, rases de tirador i per a morter, canals de comunicació, observatoris, llocs de comandament, elements de resistència blindats (nius d’ametralladores, llocs de tirador, casamates, búnquers o fortins), basses per a refrigeració, abrics per a tropa, magatzems subterranis, galeries subterrànies, refugis, memorials i tots aquells elements constructius relacionats amb l’arquitectura militar d’este conflicte”, ha explicat.

 

“Amb freqüència estos elements patrimonials apareixen al territori relacionats amb d’altres elements paisatgístics, històrics i arqueològics que coincideixen al mateix espai físic, la qual cosa podria contribuir en el futur a la consecució d’un eix cultural amb un enorme potencial de gran valor, per a l’oci i el turisme. I, a més a més, permetrà contribuir a la consolidació d’una cultura de la pau entre els joves”.

 

“La societat valenciana, com a mostra de maduresa democràtica, assisteix al despertar d’una consciència de respecte cap a tots els vestigis de la Guerra Civil i cap a les persones que un dia, obligades o voluntàries, treballaren, combateren i moriren en eixos llocs hui oblidats. Resultat d’eixe despertar és la legítima aspiració a que el patrimoni bèl·lic de la Comunitat Valenciana adquirisca l’estatus de normalitat que té en d’altres països d’Europa, assolint una entitat patrimonial reconeguda per a fomentar la reconciliació dels valencians i valencianes amb el nostre passat històric”, ha conclòs Paco Garcia Latorre.