Rodríguez: “El lactivisme o lactancia materna com a activisme reivindica el prestigi social per al fet mateix de donar el pit”

 

La diputada de Compromís en les Corts, Cristina Rodríguez, ha presentat una proposició no de llei (PNL) per tal d’instar al Consell a “reconèixer el dret de les dones a alletar als seus fills i filles en qualsevol espai públic, així com el dret d’aquestos xiquets i xiquetes a ser alletats”.

 

Segons Rodríguez, “cal que el Consell emprenga totes les accions necessàries per a reconèixer aquest dret a les dones i als menors. I cal que, dins la normativa autonòmica referent a Igualtat, es reconega com a tracte discriminatori cap a la dona l’impediment o la prohibició d’alletar en públic”.

 

“Tot això s’emmarca dins del lactivisme o defensa del dret del bebè, xiquet, xiqueta a ser alletat a demanda, en qualsevol lloc, sense censura i fins que el o la menor ho desitge. Ens trobem amb que la lactància materna com a activisme social transformador qüestiona la nostra idea sobre l’àmbit públic i el privat, posant de manifest que la casa i el carrer poden conjugar-se. I si donar el pit no ha sigut un assumpte públic fins ara, és perquè no ho feien els homes, sinó les dones”.

 

“Trobem lactivistes altament compromeses amb les seues carreres professionals o en llocs de responsabilitat, reclamant el dret a què l’Estat reconega com un treball fonamental la seua tasca de lactants-mares. Reivindiquen el prestigi social per al fet mateix de lactar, i la cobertura d’un permís de maternitat perllongat durant el qual es respecte el lloc de treball i hi haja remuneració. Les polítiques de gènere d’alguns països nòrdics avalen esta qüestió. Suècia, per exemple, presenta el número més alt a nivell internacional de dones en llocs de representació, i també amb un dels permisos de maternitat més llargs del món”, ha afegit.

 

Rodríguez ha explicat que “actualment no hi ha cap llei ni a la Comunitat Valenciana ni a l’Estat espanyol que protegisca de manera efectiva el dret de les dones a alletar on i quan ho necessiten. Aquest buit legal deixa a les mares desprotegides davant actes de discriminació. Alguns casos han saltat a la primera plana mediàtica ja que han sigut denunciats per les pròpies mares i les associacions de suport a la lactància, fent referència als impediments i, fins i tot, a la prohibició d’alletar en espais públics”.

 

“Per això, és urgent que, des dels diferents àmbits de govern, s’actúe a favor de la normalització de la lactància materna mitjançant lleis que defensen el dret de les dones a alletar els seus fills en llocs públics, habilitant per a açò les eines normatives necessàries, i especialment les referides a Igualtat, considerant que no es tracta tan sols d’una qüestió sanitària. Considerem que aquesta PNL és un primer pas per tal d’encetar el camí cap a la protecció del dret a alletar de les mares i a ser alletats dels xiquets”, ha conclòs Cristina Rodríguez.