La portaveu adjunta de Compromís en les Corts, Mireia Mollà, després de la presentació hui en el parlament valencià de l’informe de la Sindicatura de Comptes de fiscalització de la Generalitat de l’exercici 2014, ha manifestat que “entenem que ara queda molt més palès el que Compromís venim denunciant any rere any: és inajornable i urgent la reforma del sistema de finançament autonòmic, una reforma que necessitem per a tindre uns comptes estabilitzats i una gestió pressupostària molt més transparent”.

 

Segons Mollà, “no podem continuar depenent de mecanismes com el Fons de Liquidesa Autonòmica (FLA) o el pla de pagament a proveïdors, que no deixen de ser ‘parxes’ i que, a més a més, ens sotmeten a una submissió respecte a allò que és un dret dels valencians i valencianes a rebre el finançament que ens pertoca per atendre els nostres serveis públics bàsics”.

 

“Per tant, 2016 és l’any on hem d’assumir, d’una manera contundent i efectiva, aquesta reforma del sistema de finançament. Perquè qualsevol altra alternativa seria un frau per a la ciutadania”, ha conclòs la diputada Mireia Mollà.