El portaveu adjunt de Compromís en les Corts, Juan Ponce, ha explicat que “l’expedient de Puerto Mediterráneo es troba en la conselleria competent, que és la de Territori. I només quan es complete la recepció de tots els informes preceptius passarà a la següent fase, en la Conselleria d’Agricutura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, on la Comissió d’Avaluació Ambiental haurà de dirimir en un futur, i amb la informació de la qual dispose, si és prou o cal demanar més informes complementaris per a poder donar llum verda o no a aquesta Actuació Territorial Estratègica (ATE)”.

 

Segons Ponce, “seria molt interessant que entre tota la informació que finalment s’aporte a la Comissió d’Avaluació Ambiental hi haguera informes d’Economia per a veure la viabilitat econòmica del projecte a curt, mig i llarg termini en tota l’àrea metropolitana. Així com tindre un estudi de la creació d’ocupació neta a curt, mig i llarg termini; un estudi en profunditat del trànsit, que hauria de realitzar la Conselleria de Territori; i un informe sobre la repercussió en el canvi climàtic de l’ATE Puerto Mediterráneo, que segurament es demanarà des de les Corts”.

 

“La petició d’aquest últim informe és una iniciativa que també vaig anunciar en la sessió plenària última en que es va parlar de Puerto Mediterráneo, i  que consisteix en que cada nou megaprojecte haurà d’ajuntar un informe de les seues repercussions en el canvi climàtic. Tenint en compte que la previsió dels promotors de Puerto Mediterráneo és de 28 milions de visites a l’any, la repercussió en el clima serà prou important i per això cal comptar amb el dit informe”, ha afegit Ponce.

 

D’altra banda, “considerem que la Conselleria de Sanitat hauria de realitzar un estudi epidemiològic per a veure la repercussió del trànsit en la salut de la ciutadania de l’entorn més immediat, que és Paterna, però també de tota l’àrea metropolitana. I, fins i tot, de tota la província ja que els contaminants atmosfèrics tenen la seua mobilitat. Sense oblidar que també estan els contaminants secundaris, com l’ozó troposfèric que, sobre tot en primavera i estiu, es genera a partir de la contaminació dels cotxes. Una contaminació que arriba a traslladar-se a zones d’interior, com per exemple Villar del Arzobispo, Caudete de las Fuentes o Vilamarxant”.

 

Així, “fins que no passe tot aquest calendari de tràmits administratius que superar, i d’informes que encara han de redactar-se i estudiar-se, no se sabrà si l’ATE Puerto Mediterráneo serà una realitat urbanística o no”, ha conclòs Juan Ponce.