El diputat de Compromís pregunta a la consellera “per què no es disminueix l’oferta en concertada en comptes de suprimir unitats en l’escola pública”.

El diputat de Compromís per Castelló, Josep Maria Pañella, ha presentat una pregunta parlamentària “a la consellera d’Educació, per a que ens explique per què si, com ella assegura, està disminuint la matriculació en infantil, no redueix la concertació amb centres privats en comptes de tancar unitats dels col·legis públics, que és el que pretén fer”.

Pañella ha afirmat que “se suposa que la concertació amb centres privats es du a terme quan l’oferta de l’ensenyament públic és insuficient per a acollir totes les xiquetes i xiquets que sol·liciten estudiar un determinat nivell. I bé, si admetem que la disminució de la natalitat ha comportat la disminució de les peticions d’Infantil, que aniran estenent-se en anys successius als altres nivells de l’ensenyament obligatori, davant d’aquest fet, el que tindria lògica seria reduir la concertació amb els centres privats, que suposadament són subsidiaris, i mantindre el nombre d’aules de l’ensenyament públic, que és el propi del Consell”.

El diputat de Compromís ha explicat que “en l’arranjament escolar del curs 2013-14, la conselleria va suprimir 56 unitats d’Infantil, i per al 2014-15 en vol suprimir 146 més, és a dir, més de 200 en dos cursos. En canvi, les unitats de tres a cinc anys autoritzades als centres concertats no sols no han disminuït sinó que, ben al contrari, s’han incrementat en 29. Per tant, alguna cosa no ens quadra: o ha disminuït l’alumnat, i llavors ho ha fet per a tots, o no ha disminuït, i ens trobem davant d’una manipulació de les xifres per part de la conselleria. I aixó és el que volem des de Compromís que ens explique la consellera en seu parlamentària”.