La Generalitat té 1.121 cotxes oficials en què l’assegurança no cobreix els conductors en casos d’accidents

La diputada autonòmica de Compromís, Mireia Mollà va demanar saber per escrit quin és el número de vehicles del parc mòbil de la Generalitat, i quin tipus de cobertura tenen en aquests vehicles els conductors i acompanyants.

Segons la resposta que dóna ara el Conseller d’Hisenda i Administració Pública, el parc mòbil de vehicles oficials de la Generalitat, és, a principis de 2014, de 1.121; 232 d’ells adscrits a Presidència i Conselleria d’agricultura, Pesca i Alimentació, al vicepresident del Consell, al Portaveu, i secretari del Consell.

4 són els assignats a la Conselleria d’Economia, 95 a la d’Hisenda i Administració Pública, 6 la d’Educació, Cultura i Esports, 84 a la de Sanitat (que tindrien segons la resposta del Conseller, com a ús principal les assistències sanitàries), 477 de la Conselleria d’infraestructures, Territori i Medi Ambient, destinats principalment, que no exclusivament, a Agents mediambientals, parcs naturals i manteniment de carreteres, 23 a la Conselleria de Benestar Social, i 200, a la de Governació i Justícia (policia autonòmica, serveis d’emergència, etc.)

Segons el full informatiu del Consorcio de Compensación de Seguros, que és l’entitat pública empresarial adscrita al Ministeri d’Economia que té el contracte de les assegurances, les assegurances dels vehicles inclouen la reparació de danys a tercers, on es contempla que en dany a les persones (tercers) es cobriria fins 70 milions d’euros siga quin siga el número de víctimes, o danys en els béns fins 15 milions d’euros per sinistre. Però no inclou els danys i perjudicis ocasionats per les lesions o defunció del conductor del vehicle causant de l’accident, els danys materials que puga sofrir el propi vehicle, ni les cobertures distintes a la responsabilitat civil tals com reclamació de danys, defensa jurídica o assistència en viatge.

Aquesta assegurança, per tant, deixaria sense protecció als conductors habituals de cotxes oficials si l’accident fóra imputable a aquest; gent que habitualment empra aquests vehicles com ara conductors de vehicles sanitaris, policies autonòmics o agents mediambientals, en cap moment s’explica si hi ha cap tipus d’indemnitzacions complementaries als conductors si són causants dels accidents (no hi ha assegurança d’accidents, sols d’automòbil), no es contemplen indemnitzacions en casos de defunció).

Aquesta documentació corrobora la queixa feta per diversos Agents Mediambientals a Compromís, per la desprotecció a la qual es veuen sotmesos per aquest tipus d’assegurances, on a pesar d’estar bona part de la jornada sobre el vehicle, no tindrien cap cobertura en l’assegurança, ja que a banda d’aquest, no tindrien cap assegurança complementària.

Des de Compromís ja s’ha avançat que se demanarà explicacions per la limitació d’aquestes cobertures, especialment es casos de xofers oficials i els treballadors que més empren el vehicle, en aquest cas, per exemple, un alt càrrec que empre el cotxe oficial estaria cobert, però no el xofer.

Arxivat en: Blog

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *