El diputat per Castelló de Compromís, Josep Maria Pañella, ha explicat que “des de Compromís hem presentat una proposició no de llei a les Corts per a que insten la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports a iniciar els tràmits per tal de declarar com a Bé d’Interés Cultural l’arxiu de Ràdio Televisió Valenciana, per tal d’evitar així el seu possible deteriorament o fraccionament”.

Segons explica Pañella, “amb aquesta iniciativa pretenem evitar que l’arxiu de RTVV, que constitueix la història viva del nostre poble en les últimes dècades, es puga deteriorar, segons adverteixen els professionals de RTVV, que no siga conservat en els condicions més adequades, o, encara pitjor, que siga malvenut i fragmentat, trencant la seua unitat. I ho fem amb un doble objectiu: per una banda, per a que es conserve a tots els efectes aquesta documentació fílmica, que constitueix una aportació bàsica a la nostra història; però per l’altra, i no ens amaguem, amb la confiança que, quan la decisió democràtica de la ciutadania done lloc a un canvi de poder en el govern de la Generalitat, un Consell amb major sensibilitat social i nacional puga utilitzar aquest fons per al seu ús en un recuperat Canal 9, que volem i confiem que serà íntegrament en valencià, obert, lliure i plural”.

I és que, segons explica el diputat de Compromís, “l’inexplicable i inadmissible tancament de RTVV, a banda dels greus perjudicis que ha produit a la ciutadania i als professionals, està ocasionant també una sèrie de danys col·laterals, i aquest del possible perill de deteriorament, pèrdua o fraccionament de l’arxiu no és dels menys preocupants. Per aixó volem que siga declarat BIC, i que passe a gaudir del nivell legal de protecció i conservació que aquesta figura jurídica comporta. Per si de cas, que són ja moltes experiències negatives en aquest sentit”.