El grup parlamentari Compromís ha registrat en Les Corts una petició de creació d’una comissió no permanent especial per a l’estudi del fenomen de l’emigració valenciana des de 2008. La comesa que ha de complir esta comissió serà la valoració del fenomen de l’emigració valenciana per la crisi econòmica, les causes d’aquesta emigració, el perfil i característiques, les seues conseqüències, i les mesures tant per evitar la descapitalització humana del nostre país com per a atendre i donar suport, des de la Generalitat, a les necessitats dels i les emigrants.

Segons ha assenyalat el diputat de Compromís, Fran Ferri, “hem sol·licitat la creació d’esta comissió d’estudi perquè venim registrant a les Corts preguntes parlamentàries per a saber de quina manera està afrontant el Consell la diàspora de valencians i valencianes per a buscar una eixida econòmica en l’estranger i les contestacions de l’executiu valencià evidencien que no s’està quantificant este tipus d’emigració ni s’està realitzant cap acció de coordinació al respecte”.

“La crisi econòmica –ha afegit el diputat de Compromís- ha tingut com a conseqüència que milers de valencians i valencianes hagen abandonat la nostra terra per a treballar i forjar-se un futur en altres territoris i països. Actualment no existeixen xifres concretes ni estudis detallats sobre el perfil i característiques d’aquesta emigració, pel que es fa necessari abordar-ho amb la presència d’especialistes i accés a diferents fonts d’informació”.

Tot i que la mobilitat no és intrínsecament negativa, sí que ho és quan aquesta esdevé obligatòria i es produeix per la manca d’oportunitats laborals en el país d’origen. Cal, per tant, estudiar mesures per assegurar que no es continua produint la descapitalització humana del nostre territori.

“Per altra banda, també és necessari l’estudi de les mesures de suport i atenció als valencians i valencianes que resideixen en l’exterior, incorporant la visió de la nova emigració i tenint en compte les seues necessitats. Un exemple de la necessitat de suport a les persones emigrades el trobem amb el que està passat a Bèlgica, on la manca d’assessorament sobre la legislació d’eixe estat va a provocar l’expulsió de valencians que han estat treballant allí”, ha conclòs Ferri.