Pañella denuncia “el canvi de jaqueta del PP, que quan manava Zapatero va posar el crit al cel per la seua autorització i ara defensa l’impacte ambiental favorable”.

El diputat per Castelló de Compromís, Josep Maria Pañella, ha requerit “al PP castellonenc i valencià per a què ens explique què ha canviat a Columbretes, per a què unes perforacions petrolíferes que fa tres anys representaven un greu perill per a un ecosistema tan fràgil ara resulte que són completament inofensives. Perquè des de Compromís no trobem que s’haja produït cap canvi ni en la flora, ni en la fauna, ni en les condicions geològiques d’aquestes illes i del seu entorn marí, per a afavorir un canvi d’opinió tan radical”.

Pañella ha declarat que “no acceptem com a excusa l’argument que ara han aconseguit un estudi d’impacte ambiental favorable. Com en tantes ocasions, qui pregunta ja respon, i una petició d’impacte ambiental es fa sempre amb la intenció d’obtenir-lo i de dur endavant les prospeccions. I tots sabem que, quan es té la intenció d’assolir un resultat, sempre hi ha maneres d’aconseguir aquest informe favorable, i molt sovint, tal i com demostra l’experiència, l’exposició pública d’un informe i la resposta a les al·legacions presentades esdevé merament rutinària. I, com a exemple, només hem de recordar el que va passar amb el projecte Castor on, quina casualitat, es van “oblidar” dels informes sísmics. Ens preguntem de què s’”oblidaran” ara que puga afectar greument l’ecosistema de les Columbretes”.

El diputat de Compromís ha dit que “nosaltres no defensem les Columbretes i el seu entorn únicament per raons oportunistes d’electoralisme polític, com va fer en el seu dia el PP. Des de Compromís sempre hem deixat clar que la conservació d’un ecosistema tan fràgil i valuós com aquest ha de tenir preferència sobre totes les hipotètiques reserves petrolíferes que hi puguen existir. El PP castellonenc i valencià també ho deia, això. La diferència és que, quan han aconseguit el seu veritable objectiu, que no era un altre que col·locar Rajoy a la Moncloa, han deixat de defensar eixos plantejaments, i s’han passat just al costat contrari. I és que, en aquest tema, com en el fracking, les privatitzacions i tants d’altres, el PP s’està venent el país, regalant-lo quasi, abans que el 2015 duga un canvi en la Generalitat”.