El grup parlamentari Compromís ha presentat esmenes al Projecte de Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat Valenciana per a tractar de revertir “la irresponsable política fiscal del Consell”.

En este sentit Compromís ha presentat una esmena d’adició que modifica la Llei de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits per a incrementar els ingressos de l’administració autonòmica.

Segons explica la diputada de Compromís, Mireia Mollà, “el passat estiu el govern valencià aprovà una reducció de les bonificacions als impostos de successions i donacions que és del tot insuficient, per això nosaltres proposem en les nostres esmenes l’eliminació de bonificacions per a les transmissions inter vivos amb la qual cosa s’augmentaria considerablement la recaptació”.

Així mateix, en les transmissions per mortis causa, les herències, en compte de situar el límit patrimonial per a poder accedir a les bonificacions en 2 milions d’euros, com està actualment, Compromís proposa rebaixar-lo fins a un límit patrimonial de 350.000 euros”.

“D’esta manera –ha afegit Mollà- a més d’incrementar-se els ingressos de la Generalitat es podrà combatre millor el frau que es puga produir utilitzant les transmissions de patrimoni. Al contrari del que realitza el govern del PP, la política fiscal ha de ser una eina per a la redistribució de la riquesa basant-se en la premissa de qui més tinga més pague”.

Compromís també ha presentat esmenes a l’anomenada Llei d’acompanyament dels pressupostos per a anul·lar la “brutal pujada de taxes que ha establert el Consell per a actes administratius relacionats amb l’educació o les adopcions de menors, taxes que en alguns casos passen del 157€ a 734€”.

Per a Mollà, “com cada any el govern del PP utilitza també esta Llei de Mesures per a modificar normativa que no té res a vore amb els pressupostos i en eixe sentit hem presentat esmenes per a eliminar tot allò que ha de tindre un procés legislatiu propi”.