• Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball