La Comissió d’Indústria i Comerç, Turisme i Noves Tecnologies de les Corts ha aprovat hui, amb els vots a favor de tots els grups, l’abstenció del PP i el vot en contra de  VOX, una proposició no de llei de Compromís amb què insta el Consell a elaborar un banc públic de dades accessible a la ciutadania i a les empreses amb l’objectiu de centralitzar la totalitat de les dades que des de l’administració i els serveis públics es generen, per tal que siga un instrument útil de democratització de les dades i de millora i eficiència dels serveis públics i els seus procediments. Pel que fa a l’accés de les empreses a aquestes dades, es seguiran els principis de transparència i de lliure concurrència.

Segons la diputada Mas, “hem aprovat una proposta necessària i fonamental per a la reconstrucció després de la crisi econòmica arran de la pandèmia de la COVID-19. Durant els últims anys molts països s’han posat les piles en matèria de Tecnologies de la Informació i Comunicació (TICs), de sistemes d’informació a l’abast de tota la població. Un aspecte que, a més a més, beneficia la competitivitat de les empreses, i l’eficàcia i eficiència de les administracions públiques que poden anticipar-se als problemes, innovar de manera més accelerada o optimitzar els recursos existents”.

“Precisament estos mesos hem sigut testimonis, de manera més clara que mai, què l’accés a grans volums d’informació, coneguts com a Big Data, és un element indispensable a l’hora d’identificar problemes i prendre decisions. De fet, en aquesta pandèmia l’ús d’estos grans volums d’informació ha demostrat ser útil per analitzar qüestions com la transmissió de la malaltia. No obstant això, la utilitat d’aquest tipus de tecnologia és una qüestió transversal, aplicable a una àmplia varietat de sectors”, ha explicat.

“Els bancs de dades, les dades obertes i la tecnologia destinada al tractament de Big Data cada vegada tindran una major presència en diferents sectors. I des de les institucions valencianes no podem girar l’esquena a un element clau de la transició digital que vivim. L’aprofitament present d’un banc de dades públic i el seu potencial futur ens permet generar fortes millores en l’administració i els serveis públics, així com un important avanç en el camí de democratització de les dades que necessitem. I proporcionar a la totalitat de les valencianes i els valencians un recurs de tanta rellevància, com és una base de dades pública, generarà un impuls que ens aprope al futur tecnològic al qual les societats, com la nostra, estan dirigint-se”.

“Per tant, hui donem un pas més endavant en quant a la implementació de les noves tecnologies i també en quant al bon govern. Perquè hem de recordar que la reutilització de la informació també forma part de la democratització del coneixement. Així que, hui, tenim una molt bona notícia per a la Comunitat Valenciana amb l’aprovació d’esta proposta de Compromís”, ha conclòs la diputada Aitana Mas.