La portaveu de Compromís a la Comissió d’Igualtat de Gènere i LGTBi en les Corts, Mª Josep Ortega, ha presentat una proposta per tal que s’establisquen protocols d’humanització al naixement per cesària en tots els hospitals públics del País Valencià, “i així garantir que les dones que ho desitgen puguen ser acompanyades durant el procés del part amb cesària. Tanmateix la proposta vol garantir la igualtat entre mares i pares a l’hora de compartir el moment del naixement dels seus fills i filles”.

 

Segons Ortega, “este protocol haurà d’incorporar que la presència d’un acompanyant no implique mai un risc per a la mare o el bebé i que siga solament en els casos en què la mare es troba desperta durant la cesària, que no siguen cesàries urgents i que no hi haja patologies de risc sensible de complicació”.

 

“A més a més, les decisions durant el procés de naixement per cesària, com la presència o no d’acompanyant, hauran de ser acordades entre el personal mèdic i les mares i pares, tenint el personal la capacitat de no permetre-ho en cas que no es complisca amb les normes i/o recomanacions establertes pel protocol”.

 

“I al protocol també caldrà tindre en compte la garantia del respecte al contacte precoç pell amb pell entre la mare i el bebè, així com el dret que mares, pares i nounats no hagen de separar-se en les hores posteriors al naixement, tret que existisca una causa mèdica que requerisca alguna intervenció que ho justifique”.

 

“Des de Compromís plantegem una proposta amb la qual volem fer partícips a mares i pares en la presa de decisions, però sempre fent-los entendre que en cas que hi haja contraindicació mèdica en la decisió serà el personal mèdic qui determine si pot haver-hi o no la presència d’un o una acompanyant”.

 

“En este sentit, l’Hospital General de Castelló ja ha impulsat l’aplicació d’un protocol que permet la presència paterna en els parts per cesària. Una mesura posada en marxa a juny de 2017 i impulsada pel mateix servei de Pediatria, Anestèsia i Obstetrícia juntament amb l’equip de matrones i amb la participació del personal quirúrgic”, ha conclòs la diputada Mª Josep Ortega.