El portaveu adjunt de Compromís a les Corts Valencianes, Juan Ponce, ha presentat una proposta per instar al Consell a cobrir en 2017, i mantenir cobertes en propers exercicis, totes les places vacants d’agents mediambientals. “L’objectiu és que este col·lectiu tinga la plantilla, l’estructura, els materials i la capacitació que requereix el nostre medi ambient al segle XXI. I esperem que, de forma consensuada, les Corts assumisquen aquestes propostes i que així tinguen una continuïtat en el futur”, ha explicat Ponce.

 

“Estem demanant en concret que es cobrisquen les vacants actuals en la plantilla de 262 agents, que en són 23 i de les quals 12 es cobriran ràpidament per la convocatòria que ja va fer el Govern del Botànic el 2015. A més a més, hem fet una estimació del numero d’agents mediambientals necessari per a les condicions canviants del nostre territori, en un escenari de canvi climàtic, de major abandonament del món rural i de vegetació més inflamable. Considerem que de les actuals 262 places previstes actualment, la mitjana d’agents hauria d’estar en 344, fent una mitjana entre les altres comunitats autònomes mediterrànies”.

 

“La nostra proposta és que la Conselleria competent genere una partida als pressupostos de 2018 per tal de crear 41 nous llocs de funcionaris, i altres 41 el 2019, que permetran la creació d’estos llocs com a places d’agents mediambientals, procedint a la convocatòria pública de 41 noves places en 2018 i d’altres 41 en 2019”.

 

“A més a més, també cal modernitzar la seua estructura i calendaritzar durant 2017 i 2018 un programa de formació continua del col·lectiu, demandes reiterades pels agents mediambientals per adaptar els seus coneixements a la realitat actual i venidora, i poder especialitzar-se en diferents actuacions com treballs verticals, control de caça, activitats en espais naturals, i altres”.

 

“Evidentment, per dur a terme totes estes mesures és necessari destinar als pressupostos de 2018 i 2019 la dotació econòmica suficient per a millorar i actualitzar els materials del agents mediambientals que són imprescindibles per a desenvolupar totes les seues funcions”.

 

“L’objectiu últim és que la cambra que representa al poble valencià done un mandat a este Govern i als següents per a dignificar i dotar adequadament al col·lectiu dels agents mediambientals”, ha conclòs el diputat Juan Ponce.