El diputat autonòmic de Compromís, Josep Nadal, ha presentat una proposta per tal que les Corts Valencianes es posicionen contra la precarietat i l’explotació laboral que  moltes Empreses de Treball Temporal (ETT) i empreses de serveis estan creant, des de fa anys, al camp valencià, sobre tot en el sector de la recol·lecció de cítrics, “donant-se algunes de les situacions laborals més injustes i que més s’acosten al que s’anomena ‘esclavitud moderna’ de tot el panorama laboral de l’Estat”.

 

Segons Nadal, “més del 50% dels collidors són contractats per aquestes ETT’s, i d’aquest 50%, al voltant del 60%, són treballadors immigrants l’explotació dels quals arriba, en alguns casos, fins al punt de viure amuntegats en habitatges del mateix propietari que la ETT, amb lloguers abusius que es descompten del seu salari”.

 

“El cas de les ETT’s afecta a tots els treballadors del sector, sense discriminacions, ja que consoliden situacions injustes que provoquen que una persona que treballe per a una ETT cobrarà molt menys pel mateix treball que realitza qualsevol altra persona que ho faça per a una empresa privada. Aquestes diferències de sou arriben al punt que, per la mateixa quantitat recol·lectada, una persona contractada per una ETT pot arribar a percebre fins a més del 26% menys que una persona contractada per un magatzem, cosa que significa un frau a la Seguretat Social, ja que les ETT’s modifiquen les hores de treballades rebaixant-les en la declaració. Així una persona que ha treballat de sol a sol tota la setmana pot veure reduïdes les seues hores treballades fins a sols sis dies al mes”.

 

“Aquest engany a la Seguretat Social és possible perquè les ETT’s facturen el global dels quilos recol·lectats sense especificar el número de treballadors emprats, cosa que serveix a les empreses que contracten mitjançant ETT’s per a estalviar costos, ja que no han de pagar els dies treballats per les persones collidores. És tan injust aquest sistema com que quadrilles de collidors són obligats a recollir més del 160% de quilos per treballador que en una empresa privada i poden arribar a cobrar un 57% menys del que marca el conveni. S’estan produint casos de sous bruts de 20 € al dia per més de 10 hores de faena, fins a casos de nòmines en negatiu en què és la persona contractada qui ha de pagar a l’empresa”.

 

“Una situació que es deu al fet que, a més de pagar salaris per davall de conveni, se’ls cobren conceptes com el lloguer de les eines, el transport o el lloc on viuen, incomplint en tot el conveni del sector, ja que el desplaçament ha d’anar a càrrec de l’empresa o pagar per quilòmetres realitzats”.

 

La temporada  passada la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball va prendre mesures que la van dur a expedientar  16 empreses, entre ETT’s i empreses de serveis, amb la catalogació d’infracció molt greu amb sancions que van des dels 6.000€ als 190.000€ per contractar 10.000 collidors pagant-los la meitat del sou.  

 

“Amb la nostra proposta demanem al Consell que en virtut de les poques competències que té en aquest tema  continuen i augmenten les inspeccions i les sancions. A més a més, demanem al govern espanyol que en virtut de les seues  competències  reforce la dotació econòmica i de personal per la inspecció de treball,  augmente la quantia de les sancions imposables, hui per hui molt baixes, i derogue la reforma laboral de 2012 que està produint aquestes situacions tan vergonyoses”.

 

“Des de Compromís rebutgem i condemnem aquestes pràctiques inhumanes, recolzem els nostres collidors i fem una crida als magatzems i comerços per a que no treballen amb ETTs o empreses de serveis  que no respecten els drets dels treballadors del camp, en cas contrari que s’atenguen a les conseqüències”, ha conclòs Josep Nadal.