La diputada i portaveu de Compromís a la Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori en les Corts, Graciela Ferrer, ha presentat una iniciativa per instar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a fer un pla de gestió dels usos de l’aigua i de restauració fluvial del riu Albaida, que faça compatibles els usos agrícoles amb el bon estat ecològic del riu entre els termes de Manuel i la seua desembocadura en el riu Xúquer.

 

Segons Ferrer, “les mesures contingudes tant en el Pla de Conca del Xúquer vigent com en els anteriors són insuficients i ineficaces per tal d’evitar la proliferació de plantes invasores i la dessecació del riu Albaida. Són insuficients perquè només s’aborda l’eliminació de plantes invasores d’una manera molt limitada i no la prevenció de la seua aparició i proliferació. I, a més a més, no s’estableixen mesures efectives de gestió per evitar la dessecació del riu en el tram aigües avall de la Sèquia Comuna de l’Ènova. Estos problemes són recurrents i es repeteixen any rere any, afectant en particular els termes municipals de Manuel i Villanueva de Castellón”.

 

“Des de Compromís considerem que recuperar el bon estat del riu Albaida és una obligació ambiental i també una qüestió de responsabilitat social per garantir la qualitat de vida i un entorn saludable a les persones que viuen a prop del riu. Per això demanem al Ministeri d’Agricultura i, concretament, a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) que es prenga seriosament els problemes de l’Albaida i que d’una vegada per totes elabore, juntament amb la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, els ajuntaments afectats i els col·lectius interessats, un pla de gestió dels usos de l’aigua i de restauració fluvial de la conca baixa del riu Albaida que evite la proliferació de plantes invasores i la dessecació del riu, i que contemple mesures d’urgència per minimitzar els impactes negatius, eliminant la flora invasora i rescatant la fauna autòctona, quan es produisquen situacions excepcionals de deteriorament”.

 

“El Pla de Conca del Xúquer ha establert uns cabals ecològics mínims de 0,2 m3/segon per a tot el tram baix del riu Albaida que, en la part més propera a la desembocadura en el Xúquer, ni tant sols es compleixen ja que el riu es seca. Les dades de control dels cabals circulants són les de l’estació automàtica de Manuel, aigües amunt de la zona més afectada per dessecació i flora invasora, que, a diferència d’altres de la demarcació, no es publiquen en Internet en temps real. L’accés a la informació ambiental no sols és un dret dels ciutadans sinó que facilitar-la és una obligació de l’administració. Per això també demanem que la CHX faça un seguiment més acurat dels cabals del riu en el tram de Manuel-Villanueva de Castellón i que siga transparent en relació amb totes les dades dels aforaments i les publique en la seua web en temps real”, ha conclòs la diputada Graciela Ferrer.