El diputat de Compromís a les Corts, Josep Nadal, ha presentat una iniciativa perquè la Generalitat desplegue la normativa reglamentària que desenvolupe la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) pel que fa a l’ús de la llengua valenciana en les funcions administratives i institucionals.
“La LUEV es va aprovar el 1983 i, així i tot, s’ha comprovat que el seu desenvolupament ha estat irregular i en alguns casos, fins i tot, contrari a l’esperit de la mateixa llei, sobre tot pel que fa a l’ús del valencià a les administracions i institucions públiques valencianes”, ha explicat el diputat.
Segons Nadal, “tot i que a l’article 7 de la LUEV s’afirma que la llengua pròpia de la Generalitat i de la seua Administració Pública, de l’Administració Local i de totes les institucions que en depenen és el valencià, açò no ha arribat a complir-se mai”.
Per això, “al primer article de la llei ja diu que s’ha de regular el valencià a l’administració, cosa que els successius governs del PP s’han encarregat d’evitar, tergiversant tant el sentit de la llei que s’ha arribat a, en lloc de garantir, negar el dret de la ciutadania a viure plenament en valencià i, per tant, a poder dirigir-se a qualsevol administració pública del territori valencià, i ser atès correctament en la llengua pròpia. Aspecte que hauria d’estar assegurat amb l’aplicació de l’article 5 de la LUEV”.
“Qualsevol ciutadà o ciutadana en territori valencià té el dret a dirigir-se a qualsevol administració de la Generalitat, amb els ens locals i altres de caràcter públic, en valencià i ser atès correctament en la seua llengua com apareix als articles 10 i successius de la Llei d’Ús. Amb això no neguem cap dret sinó que assegurem el dret de la ciutadania valencianoparlant que no té, a hores d’ara, una interlocució completa en la nostra llengua pròpia. Cal recordar que les administracions estan obligades a respondre en la mateixa llengua oficial en què t’adreces a elles i això, fins ara, no ha estat ben bé així”.

 

“La LUEV és un dels instruments més potents amb els que compta el poble valencià per a la normalització de la llengua pròpia. És per això pel que després de tants anys proposem el seu desenvolupament, per tal de garantir l’esperit de la norma”, ha conclòs el diputat Josep Nadal.