El diputat de Compromís diu que “la Conselleria no dóna compte si l’empresa va fer les actuacions a les quals estava obligada”.

El diputat autonòmic de Compromís, Josep Maria Pañella, va demanar explicacions, per mitjà d’una pregunta escrita, a la Consellera de Cultura, demanant-li que explicara la inhibició de l’administració a protegir i posar en valor la vila romana del segle II trobada al municipi de Viver.

Segons exposava Pañella, en una resposta escrita anterior, la Consellera, respecte la troballa de les restes arqueològiques de vila romana del segle II, així com una torre vigia d’origen medieval al municipi de Viver, va explicar que quan van aparèixer aquestes troballes, es va obligar a la realització d’una excavació arqueològica i es va instar l’empresa que estava fent les obres del pla eòlic en la zona a fer un projecte d’excavació en extensió i un altre projecte de conservació. Estes accions no es van materialitzar perquè l’empresa va tancar, i ara, en ser un bé municipal, segons la Conselleria, s’hauria de buscar des de la corporació la manera de protegir aquest bé, conservar-lo i difondre’l.

Per tot això, Pañella va preguntar per escrit si a pesar d’haver tancat l’empresa adjudicatària de les obres, va començar o fer algun treball en concret abans d’aquest tancament, si coneix la Conselleria si les obres s’ha adjudicat a alguna altra empresa i en eixe cas s’haurien fet assumir les mateix obligacions en aquesta matèria. També es preguntava si d’aquesta resposta es pot concloure que la Conselleria no pensa adquirir cap compromís per protegir i posar en valor aquestes troballes i ho deixa tot en mans de l’ajuntament, i si s’havia rebut cap petició la Conselleria per part de l’ajuntament de Viver en aquest sentit.

La resposta que dóna ara és que “en el jaciment arqueològic de Ojos del Prado II es va realitzar una excavació que va donar com a resultat la documentació de l’existència de restes arqueològiques i es va delimitar el jaciment amb un georadar, i no es respon a les preguntes formulades. “Ni adquireixen cap compromís, ni informen si pensen col·laborar amb l’ajuntament, i un colp més, la titular de cultura demostra de nou el nul interés en el patrimoni de tots, en este cas, l’arqueològic”, ha sentencia Pañella.