A Castelló no ens mereixem el maltractament a què ens sotmet el Ministeri de Foment i la seua Ministra Ana Pastor, com ho demostra la contestació que es va donar per part de la Secretària d’Estat d’Infraestructures, Transports i Habitatge del Ministeri de Foment, Carmen Librero Pintado, a l’alcalde de Castelló sobre la reivindicació d’augmentar la freqüència de trens de mitja distància que realitzen el seu recorregut entre les poblacions de Castelló i Vinaròs argumentant que s’ha realitzat un pla de racionalització dels serveis ferroviaris de mitja distància i que aquest conclou que en relació als índex d’ocupació “estos índices de ocupación justifican la continuidad de los servicios, pero no el incremento de sus frecuencias”.

A continuació d’aquesta afirmació es recorda que “en caso que alguna Comunidad Autónoma tuviera interés en incrementar los servicios financiados por la Administración General del Estado, dicha comunidad Autónoma podrá formalizar el correspondiente contrato con RENFE para incrementar estos servicios, siempre que asuman la financiación de déficit de explotación adicional que se produzca”.

La contestació, tot i considerar la continuïtat del servei existent, no té en compte que aquest percentatge es dóna amb uns horaris i una freqüència que no estan adaptats als usuaris del servei i que la quantitat d’usuaris, amb tota seguretat, augmentaria en funció d’una millora de la freqüència de pas dels trens. Aquesta contestació denota el menyspreu que el Govern de l’Estat té respecte al poble valencià, ja que no escolta la demanda unànime de les comarques de la Plana Alta i el Baix Maestrat que reclamen, des de fa anys, l’augment de la freqüència per facilitar la comunicació entre les comarques del nord i la Ciutat de Castelló.

Per una altra part, tampoc té en compte les continuades peticions de les Corts Valencianes pel que fa a la creació d’una línia de rodalies entre Castelló i Vinaròs, línia que, segons consta al Pla d’Infraestructures Ferroviàries, estava supeditada a la redacció d’un estudi que encara no s’ha iniciat.

Si això no és prou, la contestació de la Senyora Librero, en el sentit de que puga ser la Generalitat la que assumira la despesa originada, és un insult a totes les persones valencianes, ja que oblida que som una comunitat infrafinançada, l’única que tenint una renda per càpita inferior a la mitjana aporta més recursos econòmics a l’Estat dels que en rep, de manera que ni tant sols ens retorna la quantitat d’impostos necessària per garantir l’assoliment de les nostres competències de manera digna.

Per tot això, és increïble que el PP s’haja oposat a la nostra proposta per a fer palès el nostre malestar tant per la negativa del Ministeri de Foment d’ampliar els serveis de ferrocarril entre Castelló i Vinaròs com pels termes utilitzats en la contestació que la Secretària d’Estat d’Infraestructures, Transports i Habitatge del Ministeri de Foment, ha utilitzat i reclamar al Ministeri de Foment que reconsidere la seua postura i inicie tots els tràmits necessaris per incloure dins del pressupost la creació de la línia de rodalies entre Castelló i Vinaròs.

No hem aconseguit que s’aprove, però sí que hem demostrat el doble llenguatge del PP –idèntic al que ha mantingut el PSOE mentre governava- que, per una part diu públicament que demana les rodalies, però no sols impedeix que es pressione per a fer-les efectives, sinó que detén les propostes destinades a fer-ho.

Però la mesura no és per a tots igual, ja que aquest mes de març passat s’han posat en funcionament les noves línies de rodalies entre Reus i Terragona, i la RG1 de Girona que la unirà amb les comarques del Maresme, la Selva i el Gironés. Està clar que la ministra és la mateixa, però no ho és ni el President Autonòmic (Alberto, el que no vol ser Fabra) ni la Consellera responsable d’Infraestructures (Isabel Bonig).