La diputada autonòmica de Compromís, Mònica Oltra, va demanar tenir accés als contractes de patrocini entre l’empresa pública Aerocas i el Vila-real CF, i la resposta que es va donar pel Conseller d’Economia, Máximo Buch va ser, en lloc de facilitar aqueixa documentació, dir que “hi ha una clàusula de confidencialitat signada entre les dues parts, sobre els termes concrets del contracte, que impedeix la seua difusió, sense el consentiment de l’altra part”.

Segons afirmen des de la coalició Compromís, amb aquesta resposta, es donava a entendre que, si l’entitat esportiva no donava el vistiplau, el Consell no anava a facilitar la documentació, i per açò Oltra va preguntar per escrit al Conseller si havia demanat el consentiment del Vila-real CF per a fer públic aqueix contracte. A més, també va preguntar si veia correcte el Conseller l’existència de clàusules de confidencialitat en contracte signats per l’administració pública amb clubs esportius valencians, quin era el motiu de la necessitat d’establir clàusules de confidencialitat, incidint directament a preguntar si hi ha alguna cosa a amagar, i també, a més de la confidencialitat del text dels contractes, quants s’han signat o prorrogat, amb el Vila-real CF per aquest concepte, i com és el cost total de la suma de tots.

La resposta que dóna el Conseller és que la inclusió de clàusules de confidencialitat als contractes que fa el sector públic és una possibilitat reconeguda legalment per a protegir els legítims interessos tècnics i comercials de les parteixes intervinents i advertint de l’existència de clàusula, posa a la disposició dels diputats els contractes. Per a finalitzar, explica que s’han signat cinc contractes per a patrocini esportiu, relatives a les temporades 2006/07,07/08,08/09,2009/10,10/11.

Compromís manifesta que “es continua sense saber la lletra xicoteta d’aquests contractes; s’ha pogut saber en altres respostes que entre 2006 i 2012, Aerocas va malgastar un total de 22.865.885,63 euros (3.804.563.246 pessetes), en concepte de publicitat de la infraestructura, sense explicar els patrocinis als clubs esportius. Els patrocinis esportius en el Vila-real CF, perquè el club groguet lluïa en la samarreta el logotip d’una infraestructura que no estava funcionant, va anar de més de 2 milions d’euros a l’any”.