El Conseller d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, Máximo Buch, ha continuat defensant la tècnica de la fractura hidràulica en el territori valencià, en una resposta escrita donada a les preguntes formulades pel diputat autonòmic de Compromís, Juan Ponce<.

Ponce va presentar un seguit de preguntes després que en una resposta escrita anterior des del Consell s’obviara l’informe dels membres de la Mesa Tècnica de la Diputació de Castelló, que es van posicionar en contra dels projectes de prospeccions per la recerca d’hidrocarburs en les comarques de Castelló i on els tècnics consultats instaven a no atorgar els permisos per a realitzar aquestes activitats.

En aquella resposta, es tornava a dir que s’estava davant un acte reglat i que havia de seguir el seu procediment administratiu, el diputat verd incidia en si pensava el Consell aprovar els projectes de prospeccions per la recerca d’hidrocarburs en les comarques de Castelló, basant-se sols en els aspectes de la tramitació administrativa, sense tindre un posicionament polític, que s’explicara com es pensava valorar i ponderar els informes emesos als respecte, i quins criteris seguirà, i quin pes tindran els informes tècnics que desaconsellen la pràctica, que es donara compte dels informes sectorials que falten a hores d’ara i per quin motiu atentent a l’alt risc que comporta aquesta activitat, no declara el Consell el territori valencià lliure de fractura hidràulica, com ha aconseguit altres territoris de l’Estat.

Buch diu que respecte a la prohibició al territori valencià,que el fracking està sent objecte de debat i els posicionaments en els països més desenvolupats no són coincidents, i per eixe motiu estimen que en este moment no els sembla la posició més adequada ja que “en el moment actual només es tracta de conèixer la possible existència de recursos energètics en el nostre territori”; obviant, com se sap que en eixes proves o prospeccions, està bona part del risc d’aquesta pràctica, és a dir, que encara que després dels treballs per saber si hi ha o no hidrocarburs baix el subsòl, resultara que no hi ha, o que no val la pena explotar-los, s’hauria pogut provocar danys irreparables en els aqüífers o provocat sismicitat en el subsòl.

Segon el Conseller, a hores d’ara s’està pendent de rebre els informes sol·licitats a la Direcció General de Política Energètica del Ministeri de Indústria, i a la Conselleria d’infraestructures, Territori i Medi Ambient, i que en base a estos dos informes i a aquells que “puga rebre o sol·licitar addicionalment” seran valorats per a la presa de decisió pel Consell en funció del seu caràcter, vinculant o no, i de la claredat dels termes en que es pronuncien en virtut dels manaments legals, científics i econòmics que aporten. Per tant, de nou es torna a deixar totes les portes oberta al fracking en el territori valencià. Aquest posicionament del Consell deixa intuir una total permissivitat a la fractura hidràulica