En dues respostes parlamentàries donades a la diputada autonòmica de Compromís, Mònica Oltra, el Consell reconeix que des de 2003 s’ha gastat 16.177.744 milions d’euros en 14 contractes signats amb consultores o empreses privades d’assessorament per a fer treballs de consultoria relacionades a l’aeroport de Castelló.

Oltra demanava saber “el cost de cadascun d’aquests contractes, però el Consell no el detalla i només dóna la dada total. Les empreses afortunades són: Capital y Gestión, Deloitee, Garrigues, Gerardo Uríos Pardo, Landstudios, SPIM, IV Ingenieros Consultores, SANO, Antonio Babilonio Belenguer, A.M.E Auditoría de Medioambiente SANO y Pasiphae Consultora.

Quant als contractes de Deloitte (que absorbeix a Zabir, la qual tenia adjudicada al principi el contacte d’assessoria), en només cinc anys, s’haurien gastat més de 2 milions d’euros.

Aquesta relació no inclou els contractes fets amb la consultora Mott McDonald, que seria anterior al 2003 o estaria facturada en altres conceptes.

Des de les comarques de Castelló, el coportaveu de la coalició, Carles Mulet, ha destacat que “mentre Aerocas des del principi ha estat dotada d’un plantilla de suposats tècnics que han estat cobrant més de 300.000 euros a l’any, es veu que no estaven suficientment capacitats malgrat el seu salari, i s’ha hagut d’acudir a consultores externes, que com hem vist, ha fet treballs d’assessorament tècnic i legal que de ben poc han servit, ja que la tramitació de l’aeroport ha estat plagada d’errors gravíssims que han suposat un sobrecost constant, reiterades paralitzacions; és a dir, s’ha pagat 16 milions d’euros per a fer un treball que hi havia gent en plantilla cobrant per a fer-lo i, a més, ens ha portat al desastre en la gestió”.

Mulet ha recordat “com el Consell continua negat al Grup Parlamentari de Compromís l’accés a eixos informes, no solament els informes i assessorament, hem vist, ens ha portat el desastre en la gestió, sinó que a més ens neguen saber com són aquests, com de grans i sabuts, si s’ha guanyat o no Deloitte que en 2012 de es li pagauen quasi 700.000 euros en informes, són quantitats astronòmiques, per a no sabem què”.