El Consell ha respost una pregunta parlamentària de les Corts al grup Compromís, formulada per Mònica Oltra, on es preguntava pel contracte de la societat Aeroport de Castelló SL amb el Grup Bost Desarrollos SL valorat en 9072,84 euros sense IVA.

Entre les preguntes realitzades, es troba el procediment de publicitat pública que es va fer, les dependències de l’aeroport que es van netejar amb aquest contracte, qui va realitzar les labors d’eixe contracte en anys anteriors i si s’ha renovat per a anys esdevenidors.

Segons ha contestat el Consell, el contracte esmentat és un contracte menor, que tenia com a objecte la neteja de l’edifici on se situen les oficines d’Aerocas. Per a la contractació es van sol·licitar tres pressupostos i es va considerar la del Grup Bost com la més avantatjosa. Actualment hi ha un nou contracte per a la neteja.

A parer de Compromís, “s’ha gastat 750 euros al mes per a la neteja d’una sola oficina, un negoci realment interessant”.