El diputat destaca que “la preferència que el Consell del PP dóna a l’ensenyament privat sobre el públic és, senzillament, escandalosa”.

El diputat per Castelló de Compromís, Josep Maria Pañella, ha declarat que “de vegades, les afirmacions d’un organisme amb els qualificatius tècnics que té el Consell Escolar Estatal no fan sinó ratificar-te que estàs anant pel camí correcte. Quantes vegades hem denunciat des de Compromís la clara, descarada preferència, que dóna el govern valencià en mans del PP a l’ensenyament privat sobre el públic, que és el que hauria per llei d’impulsar i defensar. I ara, aquest Consell Escolar ens dóna plenament la raó en el seu informe sobre l’any 2013”.

Pañella ha declarat que “aquesta preferència de la privada es dóna a tots els nivells del sistema educatiu, des d’Infantil a la Universitat, i tant si es tracta d’un nivell obligatori com si no. El PP valencià es va negar en el seu dia a acceptar la ILP sobre dotació de places públiques per a 0 a 3 anys, que des de la nostra formació havíem impulsat. Manté una política contrària al sistema públic en Infantil i Primària, a base d’incrementar la ràtio, mantindre en condicions precàries molts centres públics i desviant cap a ell tots els fills d’immigrants, mentre la privada, per concertada que estiga, la mantenen com un pol d’atracció adreçat als pares que no volen que els fills “s’ajunten amb segons qui”, i de vegades fins i tot amb discriminació inconstitucional de sexes. Ha concertat centres privats de Batxiller quan l’oferta del sistema públic en aquest nivell era més que suficient. I impulsa i estimula les universitats privades, algunes tan estranyes com la VIU, mentre margina i ofega econòmicament les universitats públiques, com ara la UJI”.

El diputat de Compromís ha dit que “opinions tan autoritzades com les d’aquest Consell Escolar no fan sinó ratificar-nos en la necessitat que tota aquesta concepció educativa, privatitzadora i elitista, desaparega a partir del canvi que esperem i desitgem que es done el 2015, amb la convocatòria de les eleccions autonòmiques corresponents. Llavors, Compromís posarà tot el que estiga en la seua mà, i tot sembla indicar que serà molt, per a capgirar per complet aquest sistema educatiu, deixant pas a un de completament diferent, molt més acord amb les necessitats reals de la nostra societat, i fent que el nou Consell es dedique a la seua funció legal, afavorir i estimular a tots els nivells el sistema públic d’Educació”.