El diputat de Compromís diu que “la mateixa Sindicatura de Comptes alerta de l’alt risc d’accessos indeguts no autoritzats a certes funcions de l’aplicació informàtica”.

El diputat per Castelló de Compromís, Josep Maria Pañella, ha mostrat la seua preocupació ”per l’informe de la Sindicatura de Comptes sobre la gestió dels llocs de treball i la cobertura de llocs temporals del personal docent de la Conselleria d’Educació. I és que, sempre segons aquest informe, “la situació descrita implica un risc alt que hi haja accessos indeguts o no autoritzats a determinades funcionalitats crítiques de l’aplicació. Hi ha molts usuaris amb accés a alguna de les funcionalitats més crítiques de la gestió de llocs de treball; per exemple, tretze usuaris tenen capacitat per a modificar l’ordre dels candidats en la borsa de treball”.

Pañella ha explicat que, “davant d’aquesta alerta de la Sindicatura, li he presentat a la consellera una sèrie de preguntes parlamentàries per saber “quantes reclamacions hi ha hagut, en relació amb les borses de treball, per part de les persones que en formen part i dels sindicats del sector”, “quines mesures ha pres la Conselleria per a evitar el risc que ha relacionat la Sindicatura” i “si ens pot donar garanties que ningú no ha alterat dades de manera indeguda en la borsa de treball”.

El diputat de Compromís ha alertat també que “en aquest informe de la Sindicatura es fan constar diverses deficiències de caracter greu, entre altres que “la gestió dels permisos d’accés a l’aplicació REGPER sobre llocs de treball la realitza el personal de sistemes d’informació de la Conselleria d’Educació a petició dels responsables del procés de gestió, i que no consta que existisca un procediment aprovat per a tramitar i gestionar els permisos d’accés i revisar-los periòdicament.” Davant del perill que aquest fet comporta, li he preguntat igualment a la consellera “com es gestionen els permisos d’accés”, “quin control hi ha sobre les persones que hi accedeixen”, “quines mesures ha pres la Conselleria per a solucionar la greu situació que ha palesat l’informe de la Sindicatura” i “quines problemàtiques en podrien haver-se derivat d’aquesta situació”. I esperem veure quina serà la seua resposta”.