La diputada autonòmica de Compromís, Mónica Oltra, ha denunciat que el Consell no ha sancionat l’activitat il·legal del falconer que va ser contractat per l’aeroport dins del Castell de Peníscola en estimar el recurs presentat. La Generalitat va rescindir el passat mes de juliol el contracte de control de fauna en les instal·lacions aeroportuàries després que fos imputat per un delicte de contraban d’espècies protegides.

Any i mig després de presentar una bateria de preguntes sobre aquest tema, el vicepresident del Consell, José Císcar, respon a Compromís i corrobora que l’exposició d’animals dins del castell de Peníscola era completament il·legal. Oltra afirma que deixa entreveure que no s’ha sancionat a l’empresa “tot i la vulneració de la legislació autonòmica, estatal i europea”. Sobre aquest tema, el Consell evita respondre des de quan es té constància del desenvolupament d’aquesta activitat, i tampoc no diu les mesures que es van adoptar per fer complir el que marca la legislació.

Císcar reconeix que el Castell de Peníscola no està registrat com a parc o nucli zoològic, ni s’ha presentat llicència ambiental atorgada per l’ajuntament, i arran d’un informe emès el 20 de juliol de 2012 per Agents Mediambientals, la conselleria competent va iniciar un expedient sancionador, la resolució del qual va ser objecte d’un recurs, que va ser requerit al juny de 2013, i l’empresa ha presentat sol·licitud d’inscripció en el registre de nuclis zoològics, estant l’expedient en tramitació (és a dir, des de 2007 fins a 2013 no ho ha estat), segons l’escrit del conseller.

Malgrat no estar sancionat, el Consell reconeix, afegeix Oltra, que es va identificar als animals seguint les instruccions del Jutjat de primer instància 3 de Castelló, i que en en 11 de juliol de 2013 es va resoldre el contracte de l’aeroport.