Oltra: “L’adjudicació en la gestió dels residus sanitaris hauria de complir amb totes les garanties i l’oferta acceptada no sembla que els tinga”.

La diputada autonòmica de Compromís i portaveu d’aquesta formació, Mònica Oltra, ha rebut resposta per part de la Conselleria de Sanitat a la pregunta segons la qual les condicions en les quals es va acceptar l’oferta de Reyval per portar la gestió externa dels residus sanitaris de l’AVS (Agència Valenciana de Salut) suposava una reducció temerària de costos i garanties. Consellería argumenta en la resposta que jurídica, administrativa, tècnica i econòmicament l’oferta era la més avantatjosa, obviant que en sis dels set lots en què es divideix la licitació incomplia l’oferta econòmica en ser anormalment baixa o desproporcionada (més del 10% per sota la mitjana de les quatre ofertes presentades).

Oltra ha afirmat que ”ens contesten amb generalitats i obvietats, com que tots els informes són impecables i que les condicions tècnico-econòmiques són les més avantatjoses, deixant de costat que incompleix en sis dels set lots licitats les condicions econòmiques, la qual cosa ens porta a pensar potser en un cas de baixa temerària”.

La diputada ecosocialista ha demanat a més a la Consellería “mirar a fons les xifres de l’oferta, ja que després hi ha accidents, com és el cas, per part dels treballadors, en no aconseguir l’empresa les mínimes condicions de seguretat en el treball a causa de la reducció de costos”

“Una adjudicatària ha de complir tota la normativa en matèria de seguretat i la concessionària, en aquest cas el Consell, ha de vetllar perquè l’empresa no se n’isca de les condicions mínimes de seguretat amb la gestió de residus, i una baixa temerària en les despeses per obtenir el màxim benefici hauria de ser motiu suficient per rescindir el contracte”, ha emfatitzat la portaveu de Compromís.

Per finalitzar, Oltra ha volgut instar al Conseller “que, a més de mirar les condicions econòmiques i decantar-se per l’oferta més baixa de totes, mire quines conseqüències pot tenir una decisió com aquesta, ja que només es poden oferir preus tan baixos si s’incompleix reiteradament la normativa, la qual cosa ja s’ha demostrat en diferents expedients sancionadors pels quals es coneix molt bé a l’empresa Reyval; que acumula un historial de sancions, conflictes i és objecte d’una gran mobilización a l’Alcora per la seua gestió dels residus”.