Ferri: “la recaptació d’esta nova taxa s’ha de destinar a dotar un Fons d’Emergència Social”

El diputat de Compromís, Fran Ferri, ha reclamat hui que l’impost sobre dipòsits bancaris que projecta el govern valencià no incloga a les caixes rurals i cooperatives de crèdit “per la greu repercussió que tindria la nova taxa en els comptes de l’últim reducte d’entitats financeres amb perspectiva social i cooperativa que ens queden”.

Ferri ha recordat que a principi d’any Compromís registrà una Proposició de Llei en Les Corts reclamant la instauració d’este tipus de taxa a la qual el Consell s’oposà, “resultava inexplicable que en l’actual situació econòmica el govern del PP renunciara a esta taxa, i més quan bona part de l’asfíxia pressupostària de les diferents administracions ve provocada per l’assumpció de l’Estat de les necessitats de capital del sistema financer, celebrem la rectificació però rebutgem l’abast de l’impost i la manca concreció sobre a què es destinarà allò recaptat”.

És per això que des de Compromís es reclama, en la línia del que ja establien en la seua Proposició de Llei, que queden exemptes de l’impost les entitats financeres amb una major rendibilitat social com ara les caixes d’estalvi (les que s’han mantingut fidels al seu model originari), les caixes rurals, les cooperatives de crèdit i les entitats financeres ètiques.

“Així mateix reclamem – ha afegit Ferri- la recaptació d’esta taxa es cree un Fons d’Emergència Social destinat a polítiques socials d’extrema necessitat, que evite que els diners obtinguts del sistema financer mitjançant este impost, siguen destinats a pagar el servei del deute o qualsevol ocurrència del govern del PP en forma de coach per al President o festa de Halloween d’uns pretesos representants de la societat civil”.

Per a Compromís el que s’ha de buscar amb este impost és obtindre ingressos a la vegada que s’impulsa un model d’entitats financeres amb una major rendibilitat social, i es fa front a les necessitats més urgents dels sectors socials més colpejats per la crisi.