El portaveu de Compromís en les Corts Valencianes, Enric Morera, ha remès un escrit a la Subdirecció Tècnica de Fiscalització de la Comptabilitat dels partits polítics del Tribunal de Comptes, per a sol·licitar a aquesta institució que òbriga una recerca d’ofici sobre el presumpte finançament il·legal de les campanyes municipals de 2007 i generals de 2008 del PPCV.

Segons Morera, “hi ha motius suficients per a obrir una investigació d’ofici per part del Tribunal de Comptes. D’acord amb l’article 134.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, li correspon al Tribunal de Comptes, en l’exercici de la seua funció fiscalitzadora, pronunciar-se sobre la regularitat de les comptabilitats electorals i pot proposar la no adjudicació o reducció de la subvenció estatal al partit, federació, coalició o agrupació que es tracte”.

Així mateix, el portaveu de la coalició valencianista, progressista i ecologista també ha preguntat al Tribunal de Comptes que, una vegada finalitzat el procés judicial en el qual es demostre que aquest finançament ha sigut irregular, si es van a emprendre les accions oportunes “per a rescabalar a l’erari públic de les subvencions concedides al PPCV amb motiu de les eleccions municipals de 2007 i generals de 2008”.

En el seu escrit, Morera ha argumentat que hi ha indicis raonables “per a considerar que el presumpte cas de finançament il•legal de les campanyes electorals municipals 2007 i generals 2008 han incorregut en falsedat de la informació comptable enviada pel PPCV al Tribunal de Comptes i per tant un greu dany a les arques públiques en forma de subvenció electoral a la citada formació de dubtosa legalitat”.

Per eixe motiu, el síndic de Compromís ha demanat al Tribunal de Comptes que òbriga un informe intern per a delimitar si les subvencions electorals atorgades al PPCV “es van ajustar a dret i, en cas de contemplar la irregularitat de la informació presentada i l’excés de les despeses electorals, es restituïsquen a l’erari públic i s’adopten les mesures legals i sancionadores contemplades”.