Votacions

COMP PP PSOE

Iniciativa per retirar l’arranjament escolar que suprimeix unitats

No

Iniciativa pel complet desenvolupament de la Xarxa Natura 2000

Proposició de Llei per un model sanitari de gestió directa

No

Iniciativa per evitar els talls de llums en les llars sense recursos

No

Proposta de Llei per un Impost a les Grans Superfícies

No

Retirada de la reforma de la LOFCA

No

Comissió d’Investigació sobre el saqueig de RTVV

No

Nova Llei del Consell Econòmic i Social

Obertura d’una nova comissió d’investigació de l’accident del metro

No

Tancament i desmantellament del Projecte Castor